Vytlačiť
PDF

Trojkráľové požehnanie školy

V prvý deň po vianočných prázdninách p.dekan a p.kaplán pri príležitosti sviatku Troch kráľov - Zjavenie Pána požehnali našu školu - zborovňu, ekonomický úsek, riaditeľňu a samozrejme všetky triedy. Na dvere napísali 20-C-M-B-17, čo znamená " Christus Mansionem Benedicat" - Kristus nech žehná tento dom, v našom prípade školu :-)

trojkral.pozehnanie

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková