Vytlačiť
PDF

Jasličková pobožnosť

Naši žiaci pripravili pre rodičov, starých rodičov, súrodencov, farníkov jasličkovú pobožnosť, ktorú všetkým predstavili na sviatok Božieho narodenia, 25.12.2016, vo farskom kostole vo Vrábľoch.

Teta poštárka priniesla do rodiny pozdravy od najbližších a všetkým popriala požehnané vianočné sviatky. Potom sa už pred očami prítomných začal odvíjať príbeh Vianoc starý viac ako dvetisíc rokov. Nechýbali pastieri, deti, ktoré Ježiškovi predniesli svoje básničky, anjel, zvestujúci Márii, že bude Matkou Spasiteľa a pastierom, že sa v meste Betleheme narodil malý Ježiš, ale aj nevďačná trhovkyňa a krčmárka, u ktorých sa nenašiel nocľah pre Jozefa a Máriu. Nakoniec prišli Ježiškovi odovzdať svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu traja králi od východu. 

Celý priebeh jasličkovej pobožnosti  bol  doplnený rozprávaním a vianočnými piesňami v podaní speváckeho zboru Piesok, ktoré udalosti narodenia Ježiška približovali. V závere sme všetci spolu zaspievali Tichú noc a p. dekan rozdal účinkujúcim deťom sladkú odmenu.

 

jaslickova 2016 

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková