Vytlačiť
PDF

Vianočné benefičné trhy

Vianočné benefičné trhy.

Vstupujem do príbytku Vášho, ako anjeli k pastierom betlemským,keď nočnú stráž držali nad svojím stádom, tú radostnú novinu vtedy zvestovali: "Narodil sa nám Spasiteľ v meste Dávidovom..." Tak aj ja, pastier od stáda, k Vám prichodím a v tento radostný čas Vám vinšujem a žiadam,aby ste ho čím najšťastlivejšie sláviť mohli.                                                                                                                                     alt

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za krásne výrobky a napečené koláčiky, ktoré mohli naši žiaci predávať na Vianočných benefičných trhoch. Menovite rodinka: Černáková, Zrubcová, Solmošiová, Danková, Baková, Kollárová, Gelenekyová, Grmanová, Repková, Levická, Puškárová, Ňurcíková, Pinterová, Beňušková, Dvorská, Beláková, Urgeová, Valkovičová, Rakotová, Pavlechová, Kováčová (syn Tobias), Horváthová, Sucháňová, Puháková a Brieškové (2)...

                                                                                                                               

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková